Monthly Archives: Marzec 2016

Czym jest coaching?

      Brak komentarzy do Czym jest coaching?

„Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.” – tak coaching jest definiowany przez International Coach Federation http://icf.org.pl/pl79,coaching.html. Coaching jest dobrowolną relacją… Read more »